Kuladaivat

» Shri. Aryaduraga-Ankola
» Shri. Aryaduraga-Ankola and shri.Duragadevi-Harwad
» Shri.Duragadevi-Harward
» Shri.Betaldev-Alageri
» Shri.Chandikadevi-Chendie
» Shri.Chandreshwar-Paroda-Goa
» Shri.Chapoleshawar-Kerwadi
» Shri.Chapoleshawar-Kharge
» Shri.Damodar-Zambauli
» Shri.Mahalaxmi-Bandora and Shri.Damodar-Zammbauli
» Shri.Ganpati-Kelashi-Pansguli-Yellapur Taluka
» Shri.Ganpati-Karge
» Shri.Ganpati and Shri.Mahamaya-Araw-Asanoti
» Shri.Ganpati and Ravalnath-Bhagatwada-Ansanoti
» Shri.Kalabhairav-Nagphond Sadashivgad
» Shri.Kalyan Bhairavi-Kalyan
» Shri.Kalyan Purush-Mudageri
» Shri. Kalyan Purush-Kalyan
» Shri.Khandoba-Jejuri (Mahaashtra)
» Shri.Katyaani Baneshwar-Aversa
» Shri.Kergadevi-Kaiga
» Shri.Mahadev Kanasgiri-Sadashivgad
» Shri.Mahalasai-Medeshitta(Govekarwada)Majali
» Shri.Mahalasa Balkumari-Sunkeri
» Shri. Mahalasa Narayani-Hankon
» Shri. Mahamaya Shantadurga-Sadashivgad
» Shri.Mahamaya Shantaduraga-Antaralpush-Sadashivgad
» Shri.Mahamaya Shantaduraga-Bargebeer -Sdashivgad- Bargeshwar-kathinkon
» Shri.Mahamaya Shantaduraga-Bargebeer-Sadashivgad
» Shri.Mahasati-Arage
» Shri. Mallikarjun-Canacona
» Shri.Nirakar-Ulga
» Shri.Kashipurush Ghantemareshwar-Sakhanwada-Majali
» Shri.Mallikarjun-Gaondongri
» Shri.Mallikarjun-Avem(Catigao)
» Shri.Mallikarjun-Bhandishitta-Majali
» Shri.Mangesh-Mangashi-Goa
» Shri.Mugale Naiki Bhavani-Sanguem
» Shri.Nagadevata-Kathinkon
» Shri.Naganath-Nandangadde
» Shri.Ramalingeshwar-Desaiwada-Telanga(Yellapur Taluka)
» Shri.Ramalingeshwar-Nujji(Joida Taluka)
» Shri.Ramanatha-Asanoti
» Shri.Ramanatha-Bhaire
» Shri.Ramanatha-Hankon
» Shri.Ramanatha-Majali
» Shri.Ramanatha-Ulga
» Shri.Ramanatha(dad)-Majali
» Shri.Santeri-Bhaire
» Shri.Santeri-Hanakon
» Shri.Santeri-Ulvi
» Shri.Santeri-Ramanath-Hankon
» Shri.Saptakoteshwar-Narava
» Shri.Shanthadurga-Balli
» Shri.Bhumipurush-Shantadurga-Fatorpekarin-Fatorpa
» Shri.Purusheshwar-Santadurga-Cuncolikarin-Fatorpa
» Shri.Purushdev-Sawantwada-Majali
» Shri.Shivnath-Mudageri
» Shri.Siddeshwar-Balni
» Shri.Siddeshwar-Kavalemath
» Shri.Somanath- Badpoli(Joida Taluka)
» Shri.Teendev-Manebag-Majali
» Shri.Tulasidevi-Sakhalwada-Kharge
» Shri.Venkataraman-Ankola
» Shri.Vithob Rakhumai-Manawada -Sadhashivgad


Home   |   About KMYA   |   Cummunity   |   Culture   |   Contact us